Saavutettavuusseloste

Laadittu 01.05.2023 - Tarkistettu viimeksi 23.05.2023

Tämä seloste koskee Profetia Solutions Oy vastuulla olevaa ja ylläpitämää sivustoa, jonka tekniikasta vastaa Profetia Solutions Oy. Sivustoon sovelletaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Saavutettavuuden tilanne tällä hetkellä

Olemme arvioineet hankkeen viestintä ja vuorovaikutus -työryhmässä sivuston WCAG 2.1 AA-tason saavutettavuusvaatimusten näkökulmasta. Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Olemme korjanneet toukokuussa 2023 muutamia puutteellisia kohtia kuten värien kontrastia, kuvien tekstivastineita ja linkkien selkokielisyyttä. On mahdollista, että osaa sivuston toiminnoista ei saada saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi ilman merkittäviä muutostöitä ja kustannuksia. Ottaen huomioon hankkeen määräaikaisuuden (kolme vuotta) sekä hankkeen rajalliset resurssit olemme arvioineet, että kaikkien saavutettavuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaa tällä hetkellä hankkeelle kohtuuttoman rasitteen. Seuraavat toiminnot eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia, sillä emme ole saavutettavuustyön laajuuden takia pystyneet ainakaan vielä noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia täysimääräisesti: infograafit. Seuraavat toiminnot eivät ole saavutettavia, sillä saavutettavuuslainsäädäntöä ei sovelleta niihin: kolmannen osapuolen sisältö, jota vastuuorganisaatio ei rahoita tai kehitä ja valvo.
Kiinnitämme vastedes tarkempaa huomiota mainittuihin epäkohtiin. Laittaessamme uusia sisältöjä sivustolle, pyrimme tekemään niistä saavutettavia.

Yhteystiedot ja palautteen antaminen sivuston saavutettavuudesta

Mikäli haluat sivuston ei-saavutettavassa muodossa olevia tietoja tai palveluja vaihtoehtoisella tavalla, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen, joka löytyy sivustolta Profetia Solutions Oy.
Vastuu organisaatiossa saavutettavuusasioita ja -palautteita käsittelevät pääasiassa hallinto- ja viestintäpalvelut. Sinulla on oikeus antaa sivustomme saavutettavuudesta meille palautetta. Olemme erittäin kiitollisia kaikista kommenteista, kysymyksistä sekä parannusehdotuksista, sillä haluamme tehdä palveluistamme mahdollisimman saavutettavia. Saavutettavuusasioissa voit olla meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen, joka löytyy sivustolta Profetia Solutions Oy.
Sinulla on myös oikeus tehdä sivustomme saavutettavuudesta selvityspyyntö tai saavutettavuuskantelu valvontaviranomaiselle, jos saat meiltä epätyydyttävän vastauksen yhteydenottoosi. Lisätietoa ja ohjeet löydät valvontaviranomaisen ylläpitämältä sivustolta www.saavutettavuusvaatimukset.fi.